Opšti uslovi
Naslovna » Opšti uslovi

Saobraznost

Na svu robu kupljenu u našoj internet prodavnici, postoji saobraznost. Saobraznost robe je zakonom zagarantovana. Prava potrošača reguliše Zakon o zaštiti potrošača, čiji tekst možete preuzeti na:  "http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html". 

Uslovi za rezervne delove

Zbog specifičnosti asortimana DREAM MEDIA DOO, ima da izjavi sledeće: touch paneli, LCD paneli i ostali rezervni delovi predstavljaju ulazne uredjaje za tablet računare. Oni su delovi veće funkcionalne celine, samostalno neće da rade. Svaki panel se pre slanja testira i 100% je ispravan. Namenjeni su ugradnji u specijalizovanim servisima, sa strane servisera. Samostalno ugradjivanje sa strane krajnjeg potrošača - fizičkog lica se NE preporučuje. Bilo koje mehaničko ili električno oštećenje prouzrokovane neadekvatnom montažom, nećemo priznati. Preporučujemo da posetite najbliži servis radi pomoći.

Ukoliko se ipak odlučite da samostalno montirate touch panel, zbog specifičnosti touch i LCD panela, bitno je da se prilikom montaže pridržavate svakog koraka uputstva. Ako je touch panel jednom montiran ili  su skinute zaštite, smatraće se da je upotrbeljavan i da je bitno umanjio svoju vrednost.

 

Povrat robe

 

Povrat robe je regulisan Zakonom o zaštiti potrošača. Uz svaku robu, kupljenu u našoj internet prodavnici, dobijate i "OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA" u pisanoj formi.

U roku od 14 dana od dana prijema robe možete jednostrano da raskinte ugovor bez obaveze da navedete razlog za raskid ugovora, a mi smo u obavezi da vam bez odlaganja dostavimo obaveštenje u vezi sa vraćanjem robe i povraćajem novca.

Vi ste u obavezi da nam o svom trošku vratite robu sa pripadajućim priborom, dokumentacijom i delovima koji su bili u prodajnom paketu bez oštećenja, a mi smo u obavezi da odmah, ili u roku od najviše 14 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora, izvršimo povraćaj novca, ukoliko je roba poslata nazad. Jednostranim raskidom ugovora Vi se oslobađate svih obaveza, osim da snosite neposredne troškove povraćaja robe. 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA dobijate u štampanoj formi, ali možete odštampati  i popuniti i ovde.

Mehaničko oštećenje touch panela i LCD panela i njihov povrat

Svaki panel koji je poslat je testiran i 100% ispravan.  Ukoliko posle otvaranja paketa primetite bilo koju mehaničku grešku ili oštećenje, dužni ste to prijaviti pre montaže. Takodje, na osnovu uputstva koji dobijete uz panele, dužni ste pre finalne montaže, pre skidanja folija i zaštita sa samolepjivih površina, "na živo", tj. u rasklopljenom stanju da isprobate zamenski deo da li odgovara Vašem uređaju i da li je 100% funkcionalan. Često se dešava da prilikom nepažljive montaže, panel se ošteti. Iz tog razloga je obavezno da se paneli isprobaju pre montaže. Ukoliko su skinute folije i sve zaštite sa panela, ili se utvrdi da su zaštite skidane pa ponovo vraćane, a dođe do mehaničkog oštećenja, smatraće se da je oštećenje nastalo prilikom montaže i reklamacija se neće prihvatiti.       

Reklamacioni pravilnik

Način rešavanja reklamacija definiše "Reklamacioni pravilnik" koji možete pogledati ovde.

Reklamacioni list

U slučaju reklamacije, reklamacioni list možete odštampati i popuniti ovde.

 

Powered by OpenCart
DREAM SHOP © 2024