Izjava o privatnosti
Naslovna » Izjava o privatnosti

DREAM MEDIA DOO se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca.

Podaci koje se traže prilikom naručivanja su minimalni neophodni podaci za dostavu, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima kao i sa zakonom, svi zaposleni su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Svaki kupac ima mogućnost da se prijavi na mailing listu. Kupcima sa ove liste povremeno šaljemo obaveštenja o našim akcijskim ponudama, koje služe isključivo u komercijalne svrhe. U slučaju da ne želite da primate ovakva obaveštenja, dovoljno je da se odjavite sa mailing liste.

Pri proceduri za raskid ugovora potrebno je dati nešto više podataka kao što su jedinstveni matični broj građana i broj lične karte, odnosno organa izdavanja iste. Ove podaci nisu zahtevani na obrascu o jednostranom raskidu ugovora zaključen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, ali jesu zahtevani na obrascu o  ispravki računa sa strane zakonodavca, koji se naknadno mora popuniti posle raskida ugovora, odnosno povrata robe. Izgled ovog obrasca je definisao zakonodavac i dok se to ne promeni, mi smo u obavezi popuniti sva zahtevana polja.

Powered by OpenCart
DREAM SHOP © 2019